Publikus Árnyak Könyve

A cikkek felhasználása bármilyen formában csak a fordító és a Berkano honlap, mint forrás megjelölésével lehetséges!

Téli napforduló

Körhúzás szokás szerint, a Hatalmasokat megidézve.

Cerridwen Üstje a kör déli oldalán, magyalágakkal, borostyánnal, fagyönggyel koszorúzva, benne tûz lobog. Ezen kívül csak az oltáron és a kör szélén lévõ gyertyák adjanak fényt.

Miután mindenki megtisztult, a Hold lehúzása jön.

A Fõpapnõ Istennõ testtartásban az Üst mögé áll, a fény újjászületését szimbolizálva. A többiek körbeállnak, igyekezve, hogy minden nõ mellett férfi álljon és minden férfi mellett nõ. A Fopap fáklyákkal vagy gyertyákkal és a varázslat szavaival kezében. Valamely tisztségviselõ mellette áll égõ gyertyával, hogy olvasni tudjon. Az emberek lassan elindulnak a nap járásával megegyezõ irányban. Ahogy elhaladnak a Fõpap mellett, az meggyújt egy-egy fáklyát vagy gyertyát az Üstrõl (amiben lehet akár csak egy gyertya is), majd átadja a mellette elhaladónak, míg mindenkinél lesz gyertya vagy fáklya. Mindenki lassan körbetáncol, ahogy a varázslatot olvassa (eddigre rendes tûznek kell égnie az Üstben).

"Holdnak Királynõje, Napnak Királynõje,
Mennyeknek Királynõje, Csillagok Királynõje,
Vizek Királynõje, Föld Királynõje.
Ki nekünk rendelte az ígéret gyermekét.
A Hatalmas Anya ad életet neki,
Õ az Élet Ura, ki újjászületik,
A sötétség és könnyek messze már,
És az Útmutatás Csillaga korán jõ fel.
Dombnak s hegynek arany napja,
Ragyogj a földre,
Ragyogj a világra,
Ragyogj a tengerekre
Ragyogj a folyókra,
A szomorúság lenyugszik s a boldogság emelkedik
Áldott legyen a Hatalmas Anya,
Kinek se kezdete, se vége,
A végtelenségig, mindörökké,
I O Evohé
Áldott légy."

Mindenki lassan folytatja a táncot, mindenki átveszi a hívást:
"I O Áldott Légy"

A Fõpapnõ bekapcsolódik a táncba és gyorsabb ritmust diktál. A lángoló Üstöt középre tolják, hogy a táncosok átugorhassanak, vagy átléphessenek felette párokban. Amelyik párnál kialszik, az alaposan megtisztíttatik és tréfás zálogot ad a Fõpapnõnek. Néha ezen célból az üstöt többször újragyújtják.