Publikus Árnyak Könyve

A cikkek felhasználása bármilyen formában csak a fordító és a Berkano honlap, mint forrás megjelölésével lehetséges!

Tavaszi nap-éj egyenlőség

Az évkerék szimbólumát az oltárra állítják, virágokkal díszítik, mögötte égõ gyertyák. Az Üst keleten, benne erõs alkohol. A Fõpap nyugaton, a Fõpapnõ keleten pálcával, cirokkal felfelé tartott seprûvel vagy bottal. A Fõpapnõ meggyújtja az Üstöt, így szól:

"Tüzet gyújtunk e napon!
A Hatalmasok jelenlétében,
Rosszindulat és irígység nélkül.
Nem félünk semmitõl a Nap alatt
Csak a Hatalmas Istenektõl.
Titeket idézünk:
Ó élet fénye,
Légy fénylõ láng elõttünk,
Légy vezérlõ csillag felettünk,
Légy tiszta ösvény lábunk alatt,
Gyújtsd szívünk mélyén
A szeretet lángját szomszédunk iránt,
Ellenségeink iránt, barátaink iránt, minden testvérünk iránt,
Ó, Cerridwen könyörületes gyermeke,
A legalacsonyabb dologtól
A legfelsõbb nevéig."

A Fõpapnõ pentagramot rajzol a Fõpapra a pálcával, majd csókkal adja azt át. Õ ugyanígy tesz. Táncot vezetnek a kör körül, minden pár átugrik a tûz felett. Azt a párt, akiknél kihúny a tûz, háromszorosan megtisztítják, s mindketten az összes ellenkezõ nemûnek ötszörös csókot adnak.

Sütemény és bor.

Ha a jelenlevõk akarják, megismételhetik az Üst játékot, vagy más játékokat is játszhatnak.