Publikus Árnyak Könyve

A cikkek felhasználása bármilyen formában csak a fordító és a Berkano honlap, mint forrás megjelölésével lehetséges!

Őszi nap-éj egyenlőség

Az oltárt az õsz jelképeivel díszítik; tobozokkal, makkokkal, tölgyfaágakkal, kukoricával, tüzet és/vagy füstölõt gyújtanak. A szokásos tisztítás után a jelenlevõk körbeállnak, férfiak és nõk felváltva egymás mellett. A Fõpap Isten pózban az oltár nyugati oldalán.

A Fõpapnõ az oltár keleti oldalán, vele szemben, olvassa az idézést:

"Búcsúzunk tõled, Ó Nap, mindig visszatérõ fény. A rejtett Isten, ki mindörökké jelen van. Eltávozik a fiatalság földjére, ahol trónusán ülve uralkodik, bírája Isteneknek és embereknek. A levegõ seregeinek agancsos vezére. Ahogy a kör szélén láthatatlan állnak a Külsõ Terek Hatalmas Urainak alakjai, úgy rejtezik õ, "a bennünk rejlõ Úr", úgy rejtezik a magban, a frissen aratott gabona magvában, a hús magvában, a földbe rejtve, a csillagok csodás magvában. "Élet van benne, s az élet az emberek fénye", az, mi soha nem születik és soha meg nem hal. Ezért a Wicca nem sír, hanem örvendezik."

A Fõpapnõ a Mágushoz lép csókkal. A Fõpap leteszi az athamét és a korbácsot, megcsókolja. A Fõpapnõ átadja neki a pálcát, vagy seprût, vagy botot (a régi idõkben thyrsust). Együtt vezetik a táncot, a Fõpapnõnél sistrum vagy csörgõ, a Fõpapnál pálca, a jelenlevõk követik õket, háromszor az oltár körül. Ezután gyertyajáték.

Sütemény és bor.

Nagy Rítus, ha lehet.

Táncok és játékok.