Publikus Árnyak Könyve

A cikkek felhasználása bármilyen formában csak a fordító és a Berkano honlap, mint forrás megjelölésével lehetséges!

Munkaeszközök

Nincsenek mágikus eszközboltok, így ha nincs oly szerencséje, hogy ajándékba kapjon vagy eladjanak neki, egy szegény witchnek rögtönöznie kell. Avatáskor kölcsön tudsz kérni, vagy be tudsz szerezni egy athamét. Ahogy meghúztad a kört, emelj oltárt. Bármely asztalka vagy láda megteszi. Legyen rajta tûz (elég egy gyertya) és a könyved. Ha tudsz szerezni, legjobb a füstölõ, de bármely tálkában égõ, édes illatú gyógynövény megfelel. Kehely, ha akarsz süteményt és bort, s egy tál, melyre ugyanazzal a tintával festetted a jeleket. Korbácsot könnyû készíteni - nyolc ága van, mindegyiken öt-öt csomó. Szerezz fehér nyelû kést és pálcát (kard nem szükséges). A jeleket athaméval végd bele. Tisztíts meg mindent, szenteld fel az eszközöket megfelelõen, és mindíg légy megfelelõen felkészülve. De mindig emlékezz, minden mágikus munka hasztalan, ha az elmét nem sikerül tökéletesen ráhangolni. A megerõsítéseket tisztán mondd, és elméd égjen a vágytól. Az akarat ezen õrjöngéséval ugyanúgy elérheted céljaid egyszerû eszközökkel, mint a legbonyolultabbakkal. De a jó, és fõleg az õsi eszközöknek saját aurájuk van. Segítenek a tiszteletteljes légkört meghozni, felébreszteni a tudásvágyat és az erõdet fejleszteni. Ezért a witchek mindig megkísérelnek a varázslóktól eszközöket szerezni, kik értenek hozzá, így jó eszközöket készítenek és jól szentelik fel õket, ezzel hatalmas erõt adva nekik. De egy jó witch eszközei ugyanígy megtelnek energiával, és ha magad készíted az eszközt, az legyen a legjobb anyagból, hogy könnyen áthathassa az aurád. És persze örökölheted vagy megkaphatod egy másik witch eszközeit is, s azok is hatalommal lesznek telve. Õsi gondolat, hogy azon dolgok, melyekben élet volt, jobbak a tárgykészítéshez, mint a mesterségesek. Így a fa és elefántcsont jobb a pálcához, mint a fém, mely inkább kardnak vagy késnek való. A szûz pergamen jobb, mint a készített papiros. És minden, ami kézzel készült, az jó, mert élet van benne.