Publikus Árnyak Könyve

A cikkek felhasználása bármilyen formában csak a fordító és a Berkano honlap, mint forrás megjelölésével lehetséges!

A Mágikus Mûvészet Megpróbáltatásairól

Tanulj a szellemrõl, mely a becstelen terhekkel jár, mert a szellem görnyeszti a vállat, és nem annak súlya. A páncél súlyos, mégis dicsõ teher, melyben a férfi délcegen áll. Bármely érzéket ha megkötsz és korlátozol, a többinek figyelmét erõsíted azzal. Ha lehúnyod szemed, hallásod élesedik. Így az avatandó kezén a kötelek javítják elméje figyelmét, s a korbács élesíti belsõ látását. Így az avatandó büszkén halad át ezeken, mint egy hercegnõ, tudván, hogy dicsõségét növeli ezzel. De ez csak egy másik értelemmel rendelkezõ által tehetõ csak és csakis körben, nehogy elvesszen a varázserõ, mely képzõdik. A papok ugyanezt kísérlik tenni korbácsolásukkal és önkínzásukkal, de híján vannak a kötelek segedelmének, s önmaguk korbácsolása elviszi figyelmüket, s az a kis erõ, melyet felébresztenek, eloszlik, mert nem körben dolgoznak, nem csoda, hogy sikertelenek. A szerzetesek és remeték erõsebbek, mert apró cellákban és barlangokban dolgoznak, s ezek körhöz hasonlóan mûködnek. A Templomos Lovagok egymást korbácsolták egy nyolcszögön belül, s még több erõhöz jutottak, de õk sem ismerték a kötelékek erejét, s gonoszul tettek - férfi férfival. Vagy tán néhányuk mégis tudta? Mit szóljunk az egyház azon vádjához, hogy harisnyakötõket, köteleket hordtak?